Psykologit

Cabinet du Champ de Marsissa työskentelee kolme dynaamista psykologia. Heillä on monikulttuurinen tausta niin akateemisessa kuin henkilökohtaisessa elämässään. He tuntevat hyvin ranskalaisen, brasilialaisen, amerikkalaisen ja suomalaisen kulttuurin ja he puhuvat ranskaa, englantia, portugalia ja suomea. He ovat osana laajaa englanninkielisten ammattilaisten verkostoa (psykiatrit, lääkärit, puheterapeutit jne.). Heillä on kattava käsitys eri menetelmistä ja näkökulmista psykologian alalla. Löydät lisää tietoa jokaisesta psykologista tästä alta. 

C. Porto

C. Porto on kliininen psykologi ja psykoterapeutti. Hän työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Hän tarjoaa psykoterapiaa englanniksi, ranskaksi ja portugaliksi ja psykologin testauksia ja arviointeja englanniksi ja ranskaksi.  Hän työskentelee myös lasten ja nuorten lääketieteellis- psykologis- pedagogisessa keskuksessa (CMPP centre medico-psycho-pédagogique MGEN), joka on osa Pariisin julkista terveydenhuoltoa.

Laillistukset
C. Porto on laillistettu kliininen psykologi ja psykoterapeutti Ranskassa ja hän löytyy virallisesta laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteristä (the Agence Regionale de Santé – ARS).

Jäsennyys
C. Porto on ranskankielisten Rorschach ja projektiivisten tekniikoiden yhdistyksen (Francophone Society of the Rorschach and Projective Techniques) jäsen.

Julkaisut
C. Porto on ollut mukana kirjoittamassa tieteellisiä julkaisuja joita on julkaistu Englannissa ja Yhdysvalloissa.

Akateeminen ja ammatillinen tausta
Saatuaan psykologian kandidaatin tutkinnon Pariisin Amerikkalaisesta yliopistosta (AUP), C. Porto suoritti maisterin tutkinnon kliinisestä psykologiasta ja psykopatologiasta Pariisin V Descartesin yliopistolla, jossa hän erikoistui myöhemmin projektiiviseen testaukseen. Kahdeksan vuoden opintojen aikana C. Porto työskenteli monissa eri sairaaloissa ja keskuksissa.

E-K. Kemppainen

E-K Kemppainen on kliiniseen psykologiaan suuntautunut psykologi ja hän työskentelee nuorten ja aikuisten kanssa. Hän soveltaa työssään kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian tekniikoita, mindfulness tekniikoita ja positiivista psykologiaa. Lisäksi hän pitää koulutuksia jämäkkyydestä ja terveiden rajojen asettamisesta . Hän tarjoaa psykologin palveluita suomeksi ja englanniksi.

Laillistukset
E-K Kemppainen on laillistettu kliininen psykologi Ranskassa (Adeli numero 75 93 5750 2) joten hän löytyy virallisesta laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteristä (the Agence Regionale de Santé – ARS). Hän on laillistettu psykologi Suomessa (Valvira rekisteröintinumero 00903662096). Hänellä on myös EuroPsy psykologin pätevyys (rekisteröintinumero FI-005827-201302).

Jäsennyys
Hän on Suomen Psykologiliitto ry:n jäsen. 

Akateeminen ja ammatillinen tausta
Hänellä on psykologian maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta. Hän suoritti opintoihinsa kuuluvan harjoittelun HUS:in yliopistollisessa sairaalassa psykiatrisella avo-osastolla. Hän työskenteli 8 vuotta psykologina Suomessa julkisessa terveydenhuollossa; psykiatrisilla poliklinikoilla Helsingissä ja terveyskeskuspsykologina Kauniaisten terveysasemalla. Tässä artikkeleita, joissa hän on toiminut asiantuntijana: https://sugar-universe.com/opi-sanomaan-ei-eroon-liiallisesta-kiltteydesta/

Yhteystiedot
Sähköposti : eva.kemppainen@cabinetcm.com
Puh : 06 50 68 03 28