Cabinet DU CHAMP DE MARS tarjoaa psykologista tukea lapsille, nuorille ja aikuisille.Olemme erikoistuneet psykoterapiaan, psykologiseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan, psykologin arviointeihin ja testaukseen. meiltä voi varata tapaamisia maanantaista perjantaihin klo 10.00-19.00 ja lauantaisin klo 9.00-14.00. Suomalaiselta psykologiltamme voi varata aikoja torstaisin ja perjantaisin klo 8.00-20.00.

kaksi- ja Kolmikieliset psykologimme pitävät vastaanottoja englanniksi, Ranskaksi, japaniksi, portugaliksi ja suomeksi.

Psykologin tarjoama terapeuttinen keskustelu, ohjaus, neuvonta ja psykoterapia

Tarve psykologin tapaamisiin syntyy erilaisissa elämäntilanteissa. Joskus tarvitsemme tukea vaikeassa elämäntilanteessa ja joskus haluamme purkaa ja arvioida uudelleen valintojamme neutraalissa ympäristössä. Ammatillinen apu tukee, mahdollistaa askeleen ottamista taaksepäin ja oman käyttäytymisen, ajattelu- ja toimintatapojen tarkastelua, jotta oppisimme pääsemään paremmin yli elämän haasteista.

Lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita Cabinet du Champ de Mars:iin. Tarjoamme psykologin neuvontaa, pitkä- ja lyhytkestoista ja psykoterapiaa, psykologin arviointeja ja kognitiivisia arviointeja. Psykologimme ovat kokeneita, ystävällisiä ja motivoituneita auttamaan hyväksyvässä hengessä. Vastaanotoillamme saat yksityisen tilan keskustella mieltäsi painavista asioista ja oppia itsestäsi.

Lapset

Lapset ovat hyvin herkkiä muutoksille, siksi tarjoamme psykoterapiaa ja psykologin tapaamisia, jotka tarjoavat heille tukea vaikeisiin siirtymävaiheisiin (suruun, vanhempien avioeroon, koulunkäyntiin, nuoremman sisaruksen syntymään, muuttoon, uuden koulun aloittamiseen jne.) Tuemme heitä ilmaisemaan itseään vapaasti ja tuomaan esiin pelkonsa ja huolensa. Ahdistuneisuus voi ilmeta eri tavoin esimerkiksi painajaisina, tic oireina, eroahdistuksena, käytösongelmina, ja tämän takia psykologinen tuki on joissain tapauksissa erittäin tarkeää. Jotkut lapset tarvitsevat jatkuvampaa ja laaja-alaisempaa seurantaa heidän kokiessa merkittäviä vaikeuksia ( masennusta, ahdistuneisuus häiriöita, fobioita jne.). Lapset oppivat lisää itsestään ja heidän käytöksestaan heidän ikätasolleen räätälöityjen pelien ja aktiviteettien kautta. Heitä opetetaan ja rohkaistaan löytämään oikeita sanoja kuvaamaan heidän tunteitaan ja heille annetaan heidän tarvitsemiaan välineitä hallitsemaan heidän ahdistustaan paremmin. Tiivis suhde perheisiin on olennainen osa lasten kanssa tehtävää työtä. Tapaamiset kestävät 45 minuuttia ja ilmaisia tapaamisia vanhempien kanssa sovitaan säännöllisesti.

Nuoret

Nuoruus voi olla vaikeaa aikaa ja nuoret kohtaavat monia muutoksia, jotka voivat tuntua ylivoimaisilta. Tarjoamme nuorille räätälöityjä tapaamisia ja autamme heitä selviytymään tästä samalla ihanasta ja hämmentävästä ajanjaksosta. Luottamuksellisuus ja asiakkaan persoonallisuuden kunnioitus ovat olennaisia arvojamme. Teini-ikäiset voivat ilmaista itseään vapaasti ja ohjaamme heitä ilmaisemaan ja ymmärtämään paremmin heidän ajatuksiaan, tunteitaan ja käytöstään. Tarjoamme heille keinoja vaikeuksien voittamiseksi ja itsetunnon parantamiseksi. Tarjoamme psykologista tukea nuorille erityisen vaikeina aikoina (suru, vanhempien ero, muutto jne) ja erityisistä psykologisista vaikeuksista kärsiville nuorille (depressio, fobiat, ahdistuneisuushäiriöt, tic oireet jne). Työskentelemme tiiviisti perheiden kanssa säilyttäen samalla tapaamisten luottamuksellisuuden asiakkaan kanssa. Konsultaatiot kestävät 45 minuuttia ja vanhempien kanssa järjestetään säännöllisesti ilmaisia tapaamisia.

Aikuiset

Tarjoamme psykologin ohjausta, neuvontaa ja lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa aikuisille. Tapaamisten tarkoituksena on tuoda esiin jokaisen henkilökohtaiset vaikeudet ja auttaa henkilöä pääsemään yli vaikeuksistaan. Terapia ohjaa asiakkaita omiin oivalluksiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Tarve terapian aloitukseen voi syntyä vaikean elämäntilanteen seurauksena tai omasta halusta muutokseen. Psykologimme tarjoavat tukea vaikeissa elämäntilanteissa. Asiakkaamme löytävät motivaatiota, saavat tukea itsetuntoon, oppivat suhtautumaan armollisemmin itseään kohtaan ja ymmärtävät syvällisemmin itseään. Olemme erikoistuneet masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon ( yleistynyt ahdistuneisuus, masennus, fobiat, paniikkihäiriöt, työuupumus, univaikeudet jne.) Tapaamiset kestävät n.50 minuuttia.

Monikulttuurisuus ja sopeutumisvaikeudet

Psykologimme ovat erittäin herkkiä monikulttuurisuutta koskevissa asioissa ( muuttaminen ja uuteen kulttuuriin sopeutuminen).Ulkomaalaisten ja ulkosuomalaisten tukeminen on lähellä sydäntämme. Uuteen maahan muuttaminen, elämän aloittaminen uudessa maassa ja kaupungissa, jossa on uusi kieli ja kulttuuri, voi olla joskus haastavaa. Tarjoamme psykologista tukea, jonka tarkoituksena on helpottaa sopeutumista. Meillä on kokemusta monikulttuurisista asiakkaista ja perheistä.

Psykologin testaukset ja kongitiivisen tason arvioinnit

Cabinet du Champ de Mars tarjoaa kognitiivisia arviointeja (ÄO testauksia) ja psykologisia arviointeja lapsille ja aikuisille. Tutkimuksia tehdään ranskaksi ja englanniksi, löydät lisää tietoa englannin ja ranskankielisiltä sivuilta.

Maksu

Hyväksymme maksun käteisellä, shekillä tai tilisiirtona.

Korvattavuus

Ranskalainen sosiaaliturva ei valitettavasti korvaa psykologien palkkiota. Jotkin sairausvakuutukset korvaavat psykologin tapaamisia, joten pyydä lisätietoja omasta sairasvakuutuksestasi.